Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De handhaving (donderdag 8 december) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?

Het oneigenlijk plaatsen van bloembakken op het openbare trottoir aan de Dorpstraat is de eigenaar van het pand duur komen te staan. Betalen van een opgelegde dwangsom is het resultaat. De bloembakken blijven vooralsnog wel een discussie tussen eigenaar en gemeente

De gemeente had in september de eigenaar gesommeerd na een bezwarenprocedure de plantenbakken voor zijn pand weg te halen. Hij heeft volgens het college van burgemeester en wethouders de APV overtreden door bloembakken op het openbare trottoir te plaatsen. Het bezwaar op dit handhavingsbesluit werd ongegrond verklaard.

Ondanks het handhavingsbesluit van het college heeft de eigenaar van het pand geen gehoor gegeven om de bloembakken weg te halen of te verplaatsen. De gemeente ziet geen andere mogelijkheid dan om de opgelegde dwangsom te innen.

Oplossing

De woordvoerder van de gemeente laat weten dat de termijn voor herstellen van de overtreding voorbij is. Met betrokkene wordt gesproken over een oplossing van de kwestie.

 

 
 

Naar het archief van Actueel