Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De handhaving in de Dorpstraat  (donderdag 29 september) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?

De gemeente heeft Wismans gesommeerd de plantenbakken voor zijn pand in de Dorpstraat direct weg te halen. Hij heeft volgens het college van burgemeester en wethouders de APV overtreden door bloembakken op het openbare trottoir te plaatsen. Het bezwaar op dit handhavingsbesluit is ongegrond verklaard.

Wismans verklaarde op de zitting van de bezwarencommissie  het vreemd te vinden dat het plaatsen van bloembakken niet is toegestaan. Ze staan immers op eigen terrein, zo was zijn verweer. Bovendien is het niet eerlijk dat elders in de Dorpstraat voor een aantal panden wel stenen korven zijn toegestaan terwijl de gemeente voor zijn pand handhavend is opgetreden.

De bakken zijn volgens Wismans geplaatst om het aanzien van zijn pand te verbeteren. Om de doorgang op het trottoir te verbeteren wil hij meebetalen om de lantaarnpaal te laten verplaatsen.

Wismans wist de bezwarencommissie op geen enkel punt op andere gedachten te brengen. De eigendomssituatie van de grond is niet van invloed op het wel of niet openbaar zijn van de weg of het daarbij behorende voetpad. Aangezien het hier trottoir betreft mag deze niet worden afgezet met bloembakken, vindt de commissie.
Het verplaatsen van een lantaarnpaal is niet zo eenvoudig omdat er vele regels van toepassing zijn.  

 

 
 

Naar het archief van Actueel