Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
GroenLinks vraagt meer info bomen kappen (dinsdag 21 augustus) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
José Bruêns van GroenLinks wil meer duidelijkheid over het kappen van bomen in ons durp. Het Gendtse raadslid heeft het college schriftelijk vragen gesteld over 15 bomen die moeten plaatsmaken voor het kerkenplan Hof van Gendt en 20 Essen aan de Langstraat. Er moet voor de inwoners meer informatie komen.

Vorig jaar heeft Groenlinks vragen gesteld over bomenkap in Bemmel. Ze willen bij vergunningsaanvragen voor bomenkap een toelichting, zodat het voor inwoners eenvoudiger is om het kappen van bomen te volgen én te beoordelen. Het college deed een toezegging, maar is dat blijkbaar alweer vergeten.

“Naar aanleiding van vragen van GroenLinks beloofde het college dat voortaan bij vergunningsaanvragen voor bomenkap een toelichting gegeven wordt, zoals plaats, bomensoort en reden voor de kap. Daarmee is het voor inwoners eenvoudiger om het kappen van bomen te volgen en beoordelen. In Hét Gemeentenieuws blijft echter informatie ontbreken.”

José Bruêns klom in de pen. Bomen moeten we koesteren, schrijft ze. “Ze verfraaien de omgeving, geven schaduw, verkoelen, houden vocht vast en zuiveren de lucht. Dus alleen kappen als daar een goede reden voor is.” GroenLinks stelt voor om behalve een beschrijving, ook een bomenplan te publiceren met een kaartje waarop aangegeven is welke bomen verdwijnen. Plus de reden en waar de herplanting gaat plaatsvinden.
Het Gendtse raadslid verzoekt het college de informatie alsnog in Hét Gemeentenieuws te publiceren

 
 
 

Naar het archief