Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Heeft Gendt te veel bouwplannen? (zondag 12 augustus) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 

Ons durp mag zich over het aantal plannen voor woning- en appartementenbouw niet klagen. Voor de raadsfractie van B06 reden om in de pen te klimmen. Factievoorzitter Patrick Hegeman heeft het college schriftelijke vragen gesteld om ‘enige duidelijkheid te scheppen.’ Is het woningcontingent van Lingewaard wel voldoende groot om invulling te geven aan de op stapel staande toekomstige bouwinitiatieven in Gendt, zo vraagt hij zich af.
Anders gezegd, eet Gendt te veel uit de Lingewaardse woningbouwruif?

In principe bepaalt de provincie Gelderland hoeveel woningen er binnen de gemeente Lingewaard gebouwd mogen worden: oftewel verpakt in het aangewezen woningcontingent.
Het vorige college liet weten dat er in ons durp best veel bouwplannen zijn. B06 wil nu van het nieuwe college het naadje van de kous weten.

B06 maakte zich voor de verkiezingen hard voor hun bouwplannen. Een multifunctionele basisschool met bibliotheek en circa 80 zorg- en sociale huurwoningen op de locatie de Vonkenmorgen. Dat zou voor Gendt een antwoord zijn tegen de toenemende vergrijzing. Door krimp zou er in 2020 geen ruimte meer zijn voor twee basisscholen. De leefbaarheid staat onder druk, zo stelde B06. De gemeenteraad en het college torpedeerden hun plannen als niet realistisch.

Patrick Hegeman wil van het college weten of er in de nabije toekomst zicht is op uitbreiding van het contingent in Lingewaard. Want er staat in Gendt  wel wat op stapel, weet Hegeman. Hij somt op: de locatie Martinuskerk met kerkhof, de bibliotheek, garage Sambeek, de Herberg en Vleumingen-West. En wellicht komen er nog bouwplannen die kunnen voortvloeien uit het nog op te stellen integraal ontwikkelingsplan Gendt, zo vraagt hij zich af.

Het college moet op de vragen van B06 vóór 8 september schriftelijk antwoord geven.

 
 
 

Naar het archief