Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Inloopavond Nijmeegsestraat (donderdag 16 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
 

Samen met rioolvervanging en groot onderhoud van de Nijmeegsestraat komt er aandacht voor de veiligheid van fietsers. Dit als antwoord op geluiden uit het dorp, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. “Het is bekend dat veel mensen de Nijmeegsestraat als onveilig ervaren, voornamelijk voor fietsers. Ook zijn er klachten over te hard rijden en geluidsoverlast.”

Een verkeerskundig bureau is ingehuurd om een ontwerp te maken. Scholen, sportverenigingen wijkplatforms hebben er naar mogen kijken. De voorstellen zijn overwegend positief ontvangen, schrijft het college. “De voorgestelde aanpassingen (versmalling, meer groen, verhoogde kruisingen) zijn overwegend positief ervaren.” Plannen voor het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken tussen de Kruisstraat en de Poelwijklaan hebben ook de instemming.

De Nijmeegsestraat wordt vanaf het kruispunt Poelwijklaan tot aan de dijk een 30-km zone.

De kruising bij De Klok krijgt ten gunste van de busroute aandacht.

De gemeente is er nog niet uit met de scholen. De voorgestelde oplossingen zijn niet optimaal, zo informeert het college de gemeenteraad.

Volgend jaar beginnen de werkzaamheden. Daarbij wordt rekening gehouden met het bouwverkeer van en naar Vleumingen en Hof van Gendt.

Eind mei of begin juni houdt de gemeente een inloopavond om het verkeersontwerp te presenteren.

 

Zo te zien kum het met onze Nimwèègsestraot helemôl goed

 
 

Naar het archief