Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Warenhuis van Driel niet gesloopt  (woensdag 15 augustus) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

Het sterk verpauperde pand van Warenhuis van Driel wordt opgeknapt. Im Weissen Rössl’ gaat mogelijk tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.

Het college had het liever anders gezien. Namelijk het hele gebied in één plan tot ontwikkeling brengen. Oftewel, slopen en nieuwbouw. Na gesprekken door wethouder Helga Witjes met diverse eigenaren is het college een illusie armer. “Financieel is deze ontwikkeling niet haalbaar te maken, waardoor in het verleden al een aantal ontwikkelaars zijn afgehaakt.”

Het verpauperde warenhuis wisselde telkens van eigenaren. Er gebeurde telkens niets, behalve dat de winkel van Catootje oneigenlijk werd gebruikt als klussenbedrijf. Tot afschuw van de gemeente en de Gendtse bevolking. “De panden aan deze belangrijke toegangsweg in Gendt waren als gevolg daarvan aan het verpauperen waardoor er sprake is van een ongewenste ruimtelijke situatie.”

Gesprek

Tot het college de huidige eigenaren van het warenhuis en Im Weissen Rössl’ uitnodigde voor een gesprek. Eén integraal plan bleek onhaalbaar. Besloten is om de ontwikkeling in tweeën te knippen. De twee eigenaren van het warenhuis trekken samen op om het pand op te knappen, inclusief het torentje van Catootje.

De eigenaar links van het pand heeft al een vergunning om beneden een showroom te maken en appartementen op de verdiepingen. De eigenaar rechts van het pand wil een ‘beroep aan huis uitoefenen in de vorm van een kantoorfunctie’, zo meldt het college. De bestaande woonfunctie blijft behouden.

Minder concreet ligt het bij Im Weissen Rössl’ en het braakliggende perceel tot De Kruigang. Hier opereren ook twee eigenaren op het speelveld. Plannen zijn niet bekend en of beide eigenaren tot overeenstemming komen.

Het college verwacht dat het opknappen van het warenhuis na de zomer kan beginnen.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement