Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Ambachtelijke winkel voorkomt leegstand  (maandag  21 september) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
Leegstand van winkels dreigt. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een notitie geschreven over versterking van de winkelcentra in Huissen, Bemmel en Gendt. De drie winkeliersverenigingen zijn nauw betrokken om te verwachten leegstand het hoofd te bieden. Het proces wordt aangestuurd door wethouder Helga Witjes. Gendt heeft overigens de minste leegstand en vraagt aandacht voor  startende (ambachtelijke winkeliers.

De leegstand is niet schrikbarend, maar vraagt wel aandacht. Witjes houdt er rekening mee dat de corona negatieve invloed kan hebben. “De effecten van de coronacrisis laten zich niet voorspellen. De verwachting is, dat op termijn niet alleen winkeliers en horecazaken, maar mogelijk ook dienstverleners als kappers hun deuren moeten sluiten.”

De nota Versterken compacte en aantrekkelijke centra in Lingewaard geeft inzicht dat er meer concurrentie van buiten aankomst. “Uit onderzoek blijkt, dat koopkracht uit Huissen wegvloeit naar Arnhem (Kronenburg) en uit Bemmel naar Nijmegen/Elst. Met de komst van een Factory Outlet Center in Zevenaar en de komst van het nieuwe winkelcentrum Hof Van Holland (supermarkten evenals overige winkels, horeca en voorzieningen) in Lent als Hart van de Waalsprong zal er meer concurrentie voor Huissen, Bemmel en Gendt bijkomen, de druk op zowel de centra als op individuele ondernemers zal toenemen. Het spook van oplopende leegstand ligt op de loer’’. Tijd voor actie adviseert de afdeling economische zaken. “Compacte centra kunnen samen met andere instrumenten een bijdrage leveren aan het versterken van winkelcentra.”
 

q

Opkopen en saneren van ‘rotte plekken’.

Het antwoord op leegstand in Lingewaard is een compact centrum, zo meldt de ambtelijke nota.  Bij oplopende leegstand kunnen zwaardere instrumenten ingezet worden zoals  verplaatsingssubsidie, het opkopen en saneren van ‘rotte plekken’.

Het kan een tijdrovend proces worden met veel gemeentelijk overleg . De drie winkeliersbesturen zijn aan het kijken of ze een gezamenlijke centrummanager kunnen aanstellen die wordt ingezet  als onafhankelijk persoon bij acties die de centra versterken, aantrekkelijker en levendiger moeten maken.

Lingewaard kent bij het afronden van de nota op 30 juni 2020, een relatief lage leegstand in de kernwinkelgebieden. In Bemmel is de leegstand met het aantal verkooppunten van 8 het hoogst, daarna volgt Huissen met 6 lege verkooppunten. Gendt telt eind juni 1 leegstaand winkelpand. 

De gemeente heeft nauwelijks of geen middelen om leegstand van winkels aan te pakken. Bestuurslid  Roy Wiltink van de Gendtse Winkeliers Vereniging (GWV) ontkent dat niet. Gendt ziet kansen voor een gemeentelijk aanspreekpunt voor startende ondernemers. Mensen die een winkel willen starten worden wegwijs gemaakt  welke route ze bij de gemeente moeten volgen.

Daarnaast heeft Gendt veel ambachtelijke winkels waarvoor mensen graag omrijden, zegt Wiltink. “Dat zijn klanten die eenmaal in Gendt, ook andere winkels bezoeken.” Dus jonge ambachtelijke ondernemers zijn welkom! Een delicatessenwinkel met kaas en noten, wordt door de winkeliersvereniging al jaren genoemd
.

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement