Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Sebastianus collecteert mobiel

Terug Vépé

 

De Anjeractie, van het Prins Bernhard Cultuurfonds, bestaat 80 jaar en daarom vieren we dit met een speciale jubileumcollecte. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100 procent van de opbrengst zelf houden. Dit jaar zullen leden van Sint Sebastianus van 22 mei tot en met 30 mei met hun mobiele telefoons een bericht sturen voor een donatie.

Mede dankzij deze collecte kan Sint Sebastianus de cultuur in de regio levend houden. Zo organiseren zij voor de gemeenschap het Gendts Bevrijdingsconcert, Wintergala, Schuttersfeesten, Kersenfeest, Jeugd Bevrijdingstaptoe en nog vele andere activiteiten voor jong en oud.

Daarnaast kan het Prins Bernard Cultuurfonds ook een financiële impuls geven bij aanschaf van instrumentarium, zoals vorig jaar nog het nieuwe slagwerk van Jong Sint Sebastianus. Een mooie investering in de jeugd.

De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Uiteraard kan er ook gedoneerd worden via de website anjeractie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement