Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Orde van De Sprauwejagers

Terug Vépé

 

Ook dit jaar zal het Sprauwejagersgilde weer de orde van de Sprauwejagers uitreiken aan een persoon, instelling, vereniging of stichting die een zeer waardevolle bijdrage heeft geleverd aan onze gemeenschap Gendt.

De uitreiking in de vorm van een bronzen Sprauwejagersbeeldje vindt plaats direct na de carnavalsmis op zondag 23 februari tegen 12.00 uur in de kersenbongerd  naast het Providentia.

Het vorig jaar is de orde van de Sprauwejagers uitgereikt aan  de Gendtse IJsclub Nooitgedacht.  Dit vanwege hun jarenlange belangeloze inzet voor alle activiteiten die zij verrichten om de IJsbaan elk jaar ‘IJSKLAAR’ te hebben in het geval er strenge vorst is. 
Ook voor dit jaar zal het weer een verrassing zijn wie de Orde van de Sprauwejagers 2020 in ontvangst zal mogen nemen.

Direct na de bekendmaking is er gelegenheid om onder het genot van gratis koffie met krentewegge de ontvangers(s) te feliciteren

En natuurlijk zult u ook dit jaar weer de overheerlijke Gendtse Sprauwejagers kersenlikeur gratis kunnen proeven.

Wij nodigen u allen van harte uit deze happening mee te maken.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement