Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Vernieuwde donateursactie Harmonie St Caecilia

Terug Vépé

Afgelopen jaren is Harmonie St. Caecilia bij inwoners van Gendt langs geweest voor de jaarlijkse donatieactie. De financiële bijdrage is hard nodig om de vereniging in stand te houden in deze moeilijke tijden. Kosten voor opleidingen, instrumenten en dirigenten worden steeds hoger.

Door de coronamaatregelen is de harmonie niet in staat om  de donatieactie uit te voeren zoals voorheen. Alle inwoners van Gendt ontvangen binnenkort een brief, waarin gevraagd wordt om St. Caecilia  financieel te steunen. Dat kan digitaal.
Wij hopen wederom op  steun van de Gendtse gemeenschap, zodat Gendt verzekerd blijft van muzikale klanken. Alvast heel hartelijk bedankt.
 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement