Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Oproep aan de huurders

Terug Vépé

 

Beste huurder, op 18 november bent u middels een brief van de directeur bestuurder van WOONstichting Gendt (WSG)  geďnformeerd over het opzeggen van haar vertrouwen in het bestuur van de Huurdersvereniging Gendt (HV).

In deze brief wordt u als huurder gevraagd om contact met het bestuur van de HV op te nemen  en in gesprek te gaan, waarover wordt niet vermeld. Inmiddels is of wordt er een nieuwsbrief bij u bezorgd met uitleg van het bestuur HV.

Ook heeft een aantal mensen van de groep  Gendt Mot Gendt Blieve, gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur WSG en een handtekeningenactie  gestart, zij zijn of komen nog langs. Wij als bestuur van HV Gendt zijn  zeer benieuwd naar de uitkomst hiervan.

Ook willen wij u de mogelijkheid geven om persoonlijk met ons in gesprek te gaan, dit kan via een  inloopavond op 10 en  15 december om half zeven in De Leemhof. Uiteraard kunt u altijd  via  info@hvgendt.nl contact met ons op nemen.

Namens het bestuur.
Paul Verhoeven
Voorzitter HV Gendt

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement