Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Ook op anderhalve meter goed geregeld!

Terug Vépé

 

Zonder corona is ons motto  ‘Goed geregeld, altijd dichtbij’. In deze situatie met de aanvulling; ‘Voor ieders gezondheid graag op minimaal anderhalve meter afstand.’

Particulieren, ondernemers en Zzp-ers bellen en mailen met hun vragen, met name gericht op kostenbesparing. Wij krijgen te maken met mensen die in een klap zonder inkomsten thuis zitten. Dat vraagt om een oplossing. Begrijpelijk, maar doe het niet overhaast.
Voor ondernemers zijn er diverse mogelijkheden om ze te ondersteunen. Het is niet verstandig om zomaar zonder meer de verzekeringsdekkingen terug te brengen. Wij kijken graag met u naar de risico’s.

* Particulieren bieden wij aan om de premiebetaling gratis maandelijks te spreiden. Verder kunnen wij met de ondernemer e/o Zzp-er naar de volgende mogelijkheden kijken:

·         * Aanpassen van de reguliere betalingstermijn naar maandbetaling zonder extra kosten.

·         * Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen wij opschorting van de premiebetaling aanvragen. Per maatschappij verschillen de mogelijkheden.

·         * Per direct kunnen wij opvragen om de voorschotpremie over 2020 aan te passen voor wat betreft de omzet, loonsom en brutowinst.
Graag kijken wij met u naar de eventuele mogelijkheden en risico’s.

Wanneer bedrijven stil liggen, de activiteiten uitbreiden of overgaan op andere activiteiten worden wij hier graag van op de hoogte gebracht. Wij kunnen dan kijken naar de eventuele risico’s en zo nodig bij de verzekeringsmaatschappijen de aanpassingen aanvragen.

Een gesprek op ons kantoor is mogelijk, maar momenteel liever telefonisch. Gelukkig zijn ook Liza en Jolanda gezond. Wij zijn dus op volle sterkte om de vragen te beantwoorden.
Tot slot: ‘blijf gezond, doe voorzichtig en kijk goed om naar anderen!’

 Jos Venselaar & Partners

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement