Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Kersenfeest 2020 en Triathlon editie 2020 afgelast

Terug Vépé

 

 

Lange tijd hebben Stichting Kersenfeest en Stichting Duursport Gendt de hoop en het vertrouwen gehad
dat we, zij het met aanpassingen, een oplossing voor beide evenementen konden vinden in lijn met de
coronamaatregelen van de regering.

Dinsdagavond werd onze hoop echter teniet gedaan door de verlenging van de maatregelen tot 1
september. Hierdoor kunnen wij dan ook niet anders dan alle evenementen en feestelijkheden rondom het
Kersenfeest afgelasten.

We moeten met pijn in ons hart met deze jarenlange traditie breken, maar de veiligheid en gezondheid
van alle inwoners van ons mooie Gendt, inclusief alle bezoekers die ons dorp altijd weten te vinden
tijdens de feestelijkheden en de sportieve activiteiten in juni, staat zonder kijf voorop.

Gezondheid is een groot goed dat we moeten koesteren.
De teleurstelling treft niet alleen ons als bestuur Stichting Kersenfeest en Stichting Duursport
Gendt maar ook onze vrijwilligers, de kermisexploitanten, standhouders braderie , de horeca en natuurlijk de organisatoren van dit jaar, Volleybalvereniging Tweestroom en de Gendtse
winkeliersvereniging.
Via deze weg willen wij dan ook iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet en stugge doorgaan met de
voorbereidingen voor zover dit binnen de regels mogelijk was. Deze inzet was niet voor niets en zal
bijdragen aan een nog mooier feest en sportieve uitdaging in 2021.

We hopen u allen in goede gezondheid in 2021 weer van harte te mogen verwelkomen en we zullen met
vertrouwen voor de toekomst terugkijken op een moeilijke, enerverende periode voor iedereen. Voor
nu wensen we iedereen heel veel sterkte.
Blijf gezond, blijf bewegen want volgend jaar zien we u heel graag alsnog.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement