Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Speel-o-theek 't Gentje stopt

Terug Vépé

 

Speel-o-theek 't Gentje stopt na 35 jaar!

Het aantal leden daalt al jaren Het bestuur en de vrijwilligers hebben op verschillende manieren geprobeerd om het leden aantal te verhogen. Dit heeft helaas te weinig resultaat gehad. De speel-o-theek bestond de afgelopen jaren vooral door de opbrengst van de speelgoed- en kledingbeurs en collecte van Jantje Beton. Deze opbrengsten wegen niet op tegen de kosten die we als speel-o-theek maken.

We vinden het zeer jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. De speel-o-theek leverde namelijk een belangrijke bijdrage in het consuminderen, en duurzaam om te gaan met de wereld. Ook bood het een ideale mogelijkheid om speelgoed voor de verschillende leeftijdsfases uit te proberen.

Verkoop

De inventaris van de Speel-o-theek wordt verkocht. Hiervoor hebben we een aantal dagen ingepland.

Oud-leden en vrijwilligers van de speel-o-theek en de speelgoed- en kledingbeurs kunnen kijken of er wat tussen zit op:
vrijdag 28 februari tussen 16:00 en 17:00
zaterdag 29 februari tussen 11:00 en 12:00
maandag 2 maart tussen 18:30 en 19:30

Het speelgoed en de spullen die overblijven schenken wij aan andere speel-o-theken of worden verkocht op de speelgoed- en kledingbeurs. Deze beurs vindt plaats op zaterdag 4 april. 

In de vergadering is ook besloten dat we de speelgoed- en kledingbeurs wel blijven voortzetten om te blijven bijdragen aan een stukje duurzaamheid en de maatschappelijke betrokkenheid Voor iedere beurs kiezen we een goed doel waar de opbrengst van de beurs heengaat. Ook zullen we gaan zoeken naar een andere vereniging die de collecte van Jantje Beton wil gaan doen in Gendt.

Het bestuur en alle vrijwilligers danken iedereen die zich hebben ingezet, lid zijn geweest of de speel-o-theek 't Gentje op welke manier dan ook een warm hart heeft toegedragen.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement