Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Anderhalvemeterrepetitie in Providentia  (donderdag 4 juni) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf half maart ging ook in Gendt de samenleving op slot. De pien is inmiddels wat verzacht. Providentia heeft de deuren weer op een kier mogen zetten.  Bij binnenkomen geeft het wel een vreemd gevoel. De coronamaatregelen en het pompje met handgel zijn niet  mis te lopen. Achter de tap geeft de koeling als enige geluid. Niemand zegt hoi of  goeie dag.   Toch is er geluid.

 

De jeugd van Jong Sebastianus  is aan het repeteren. In de theaterzaal klinkt alleen anderhalvemetergetrommel. Blaasinstrumenten moeten nog op zwembad Walburgen bespeeld worden. De blazers wachten op groen licht van het kabinet. Het RIVM schat in dat cornonavirusdeeltjes door de lucht kunnen afleggen bij het blazen op een  blaasinstrument worden gebracht.
 

Tot 12 jaar geen anderhalvemeterpauze
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement