Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Corona                 update  27 maart

Terug Vépé

   
   
Procedure nieuwe burgemeester

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven om alle benoemingsprocedures tijdelijk stop te zetten. Dit betekent dus ook dat de procedure omtrent de benoeming van de burgemeester van de gemeente Lingewaard tijdelijk wordt opgeschort. De geplande bijeenkomst op 13 mei  hierover komt daarmee ook te vervallen.

 
Coronahulplijn ondernemend Lingewaard

Ondernemerscollectieven starten maandag 23 maart samen met de gemeente een coronahulplijn voor ondernemend Lingewaard. Louis du Pre (Winkeliersvereniging Bemmel), Harrij Creemers (Ondernemersvereniging Veron), Henk van Eimeren (Winkeliersvereniging Huissen) en Etienne Vermeulen (gemeente Lingewaard) hebben samen het initiatief opgepakt en verder uitgewerkt, met hulp van alle ondernemers-collectieven in Lingewaard. Via het telefoonnummer 026 32 60 117 kunnen ondernemers vragen stellen over alle maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te helpen. Een poule van deskundigen, zoals financieel adviseurs, helpt collega-ondernemers op deze manier verder.


De afgelopen week verscheen enorm veel informatie over maatregelen via allerlei kanalen. Voor ondernemers en zzp’ers kan het lastig te overzien zijn van welke maatregelen zij gebruik kunnen maken. Daarom adviseert de poule met deskundigen bij vragen over bijvoorbeeld:

* Werktijdverkorting / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;
* Aanvragen van Bbz-regelingen;
* Aanvragen voor uitstel van rente en aflossing bij banken;
* Rentekorting kleine ondernemers of microkredieten Qredits;
* Tijdelijke borgstelling land- en tuinbouwbedrijven;
* Afspraken over huurverplichtingen.

Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Vragen van ondernemers worden genoteerd en uitgezet in de poule van deskundigen. De vraagsteller krijgt vervolgens contactgegevens van één van de deskundigen om het advies verder te bespreken.
Ondernemers uit Lingewaard die ook hun expertise willen inzetten voor collega-ondernemers kunnen zich melden via ondernemersloket@lingewaard.nl. Het zijn economisch zware tijden, laten we elkaar helpen waar mogelijk. Van ondernemers uit Lingewaard vóór ondernemers in Lingewaard!

21 maart
 

   
   
   

Beste mensen,
 

Het coronavirus. Het gaat de laatste weken over niets anders. Sinds de eerste besmetting in Nederland  werd geconstateerd, gaan de ontwikkelingen ook voor ons land in een razend tempo. 

 

 

Het aantal patiënten loopt snel op. Het risico is levensgroot dat er straks geen zorg meer kan worden gegeven aan mensen die dat nodig hebben. Om dit te voorkomen, nam het kabinet afgelopen weekend ingrijpende maatregelen die gelden tot en met 6 april. Op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u het complete overzicht.

De gemeente Lingewaard bereidt zich gelukkig al weken voor op de situatie die nu werkelijkheid is. We hebben goed gekeken naar het werk dat per se door moeten gaan. Denk aan paspoorten uitgeven, uitkeringen verstrekken, huwelijken voltrekken en hulp bieden aan mensen die zorg nodig hebben. En we hebben ons erop voorbereid dat zoveel mogelijk mensen hun werk vanuit huis kunnen doen. We hebben veel geleerd van de weken na de brand in augustus 2018. Die ervaring kunnen we nu goed gebruiken. 

De dingen die we echt alleen vanuit het gemeentehuis kunnen regelen, vinden daar plaats. We doen ons uiterste best onze dienstverlening op peil te houden. U kunt altijd telefonisch en via de mail bij ons terecht. En, alleen als het echt nodig is, ook op het gemeentehuis. Dat kan even niet meer met vrije inloop. Afspraken op het gemeentehuis gaan voorlopig alleen op afspraak.
 

De maatregelen van het kabinet gaan ver. Maar ze zijn wel nodig. Ik realiseer me dat de maatregelen een enorme invloed hebben op het dagelijkse leven in onze kernen. Maar het is tegelijk mooi te zien dat hier onze kracht ligt. Want het zorgen voor en omzien naar elkaar, zit in de genen van de inwoners van Lingewaard. 

En dat zorgen en omzien is precies wat we nu nodig hebben. Zullen we daarom allemaal de komende weken goed om ons heen kijken? Kennen we mensen die alleen thuis zitten of ouderen die even geen bezoek kunnen krijgen? Een telefoontje, bloemetje, kaart of brief helpt deze mensen waarschijnlijk beter door de lastige weken heen.
 

Intussen: vergeet niet goed voor uzelf en uw naasten te zorgen. Ga alleen de deur uit als dat echt moet en mijd grote groepen mensen. Houd afstand tot anderen en blijf alert op uw gezondheid. Hoe beter we nu op onszelf en anderen passen, hoe eerder deze vervelende situatie achter de rug is. Ik wens u de komende tijd veel sterkte!
 

Josan Meijers
Burgemeester Lingewaard

(17 maart)

 

   
Beste ondernemer,

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is voor het Nederlandse bedrijfsleven groot. Het is een onzekere tijd. Ik snap dat u als ondernemer vragen heeft over uw bedrijfsvoering, personeel en regelgeving. In deze nieuwsbrief leest u waar u de meest actuele informatie kunt vinden en waarvoor u bij ons terecht kunt.

Vanaf onze homepage www.lingewaard.nl kunt u doorklikken op ‘Corona info voor ondernemers’. Op deze pagina hebben we op een rijtje gezet waar de informatie van verschillende instanties, zoals de Kamer van Koophandel, staat. Ook werken we op deze pagina aan veel gestelde vragen en antwoorden. Deze pagina vullen we continu aan met vragen en antwoorden over de situatie in Lingewaard.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden waar we als gemeente onze ondernemers kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met uitstel van het betalen van de gemeentelijke belastingen. Hierover volgt binnenkort meer informatie. De komende tijd informeren we u digitaal waar het kan.

Heeft u nog vragen?
Om de telefooncentrales te ontlasten, vragen wij u uw vragen te stellen via ondernemersloket@lingewaard.nl. Wij proberen uw mails zo snel mogelijk te beantwoorden en hopen dat u begrip heeft voor de vertraging van beantwoorden.

Wilt u deze informatie zo veel mogelijk delen met uw collega-ondernemers? Zo zorgen we dat de informatie bij iedereen terechtkomt. Wij wensen u veel sterkte in deze zware tijd. Laten we elkaar vooral op blijven zoeken en op de hoogte houden. Wij staan voor u klaar!

Helga Witjes
Wethouder Economische Zaken

Cluster Economische Zaken
Etienne Vermeulen
Hans Korfage
Elke Dreier
Ruth Dobbelsteen


(16 maart)
 
   

 

Beste heer, mevrouw,

Het zal u niet zijn ontgaan: het kabinet heeft vergaande maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland. Belangrijk voor u is de maatregel dat bijeenkomsten met meer dan honderd bezoekers worden afgelast en contact met kwetsbare groepen moet worden vermeden.

Ik doe een dringend beroep op u om deze maatregel te volgen. Dat betekent dat u eventuele geplande bijeenkomsten met grote groepen annuleert en/of verplaatst naar een later moment. Ook als het verwachte bezoekersaantal lager ligt dan honderd personen is het verstandig die activiteit niet door te laten gaan. Plekken waar meer mensen bij elkaar komen, zijn bij uitstek plekken waar corona de kans krijgt zich te verspreiden.

Op www.lingewaard.nl/corona houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond corona en de maatregelen die wij nemen. Ook verschijnt daar binnenkort een lijst van evenementen, bijeenkomsten en activiteiten die zijn afgelast en/of worden verplaatst. Mocht uw activiteit nog niet op de lijst staan, dan voegen wij die graag toe. Als u dat wilt, stuur dan een mail naar communicatie@lingewaard.nl met de naam, locatie en datum van de activiteit die niet doorgaat.

 Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Alleen door samen goede afspraken te maken houden we het coronavirus buiten de deur.

Met vriendelijke groet,

Josan Meijers,

Burgemeester van Lingewaard  

 

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement