Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
   
Foto van november Terug Vépé
 
   

Je bent misschien geraakt door iets moois, maar meestal om de foto met iemand, familie, vrienden te delen. Of misschien wel met iedereen uut ons durp. GuG heeft hiervoor een digitaal podium gebouwd. Jos Venselaar schenkt voor de mooiste foto een Gendts taartje. “Omdat het om de mȏiste foto gé gemak ien ons durp. Dus net als ons kantoor, altied dichtbij!”

Voor de maand november gaat het Gendts taartje naar Erik Kregting voor zijn juweeltie ien de Kommerdiek.

De actie is in de laatste week van november gestart. Er zijn al ienzendingen binnen vur december.

Iengezonde  foto’s worden altied op GuG’s Facebook geplaatst. Dus fotominse, mak een mooie foto ien de polder, op schȏl, een selfie, ien huus wat, of een heerlijke foto van ons durp. Elke maand kriege de juweeltjes van foto’s  een prominente plek op GuG. Dus fotominse, mak een mooie foto ien de polder, op schȏl, een selfie, ien huus wat, of een heerlijke foto ien ons durp.

De waardering op Facebook wegen zwaar voor plaatsing als Juweeltje op GuG.

 
Jos Venselaar  
 
Wilco Witjes  
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven

 
 
 

 

 

 

 
 
 
Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement