Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

   
 
 
Zou het waor zien?

terug VéPé

 

Elke dag wordt tegen iemand gezegd: 
Elke dag wordt er gezegd: moj nie verder vertelle ......

Elke dag is er geroezemoes ien de hoofdstad van Lingewaard.
Zou 't  waor zien? 't Kum wel ien deze rubriek.

 
Schutterskoning
Waarom is het geroezemoes rond mogelijke kandidaten voor het koningschieten nauwelijks waarneembaar. Zit misschien wel de gezelligste traditie van het durp in een dip? GuG zoekt antwoord en is hiervoor neergedaald in de donkere krochten van het durp. En met succes. Een licht geroezemoes uut ’t buutegebied is waargenomen.

Het  geroezemoes gé dat zich onder de mast weer een vrouwelijke kandidaat wil melden. De naam van Aloys van der Velde stijgt uit het duister. Huh, GuG is op de vingers getikt. Sinds het digitale tijdperk bestaan er geen donkere krochten meer. Facebook kent Aloys al langer dan GuG.
 

Schutterskoning

Het koningschieten nadert. GuG heeft traditioneel al geruime tijd de oren gespitst naar het geroezemoes van mogelijke kandidaten. Het geroezemoes van een schutter thuus op de bank tot kroegpraot bij café De Klok heeft GuG bereikt.
 

Er is een eenduidig (herhaald) geroezemoes. Mark Venselaar sté onder de mast. Anderen zweren bij optie B. Het geroezemoes gé dat straks achter de diek zich geen enkel kandidaat komt melden.  
Dichtbij

Het is een feit dat SOM makelaars het pand ‘Leemstede’ gaat verruilen voor een eigen pand verderop in de Dorpstraat. Het geroezemoes gé dat ook Jos Venselaar het bedrijvencentrumpje gaat verlaten. “Altijd dichtbij”, zegt verzekeraar Jos Venselaar. In ieder geval nog dichter bij het Centrum? Excuus voor het cryptisch geroezemoes…...

 

Het geroezemoes gé namelijk dat Jos kantoor gé houden in het  voormalige cafetaria van Jan Geveling (Jan Lach). Klopt, dat is hééél lang geleden. Toen  had nog niemand ooit gehoord van stuumpkes met slèmp.  
Hulhuizen
Pinksterfestijn Hulhuizen. Het evenement is geschiedenis. De organiserende stichting heeft de stekker eruit getrokken. Geen geroezemoes, maar realiteit in 2017.
Knelpunt is onder meer de exploitant van de feesttent. Die zag zijn inkomsten jaar na jaar teruglopen. Dan moet het bestuur zich afvragen, zit Gendt nog op ons programma te wachten, zo liet voorzitter Bas Vermaas GuG weten.
De mededeling is vorig jaar in Hulhuizen snoeihard  aangekomen. Een ramp voor Hulhuizen, zo was het gevoel.
Het geroezemoes gé dat niet iedereen zich hierbij wil neerleggen. Pinksteren zou na een halve eeuw Pinksterfestijn nauw zijn verbonden met Hulhuizen. Het geroezemoes gé dat er initiatieven broeien om Pinksteren voor Hulhuizen te behouden. Het Pinksterfestijn ging uit voor alle leden van Speeltuinvereniging Hulhuizen.
Het geroezemoes gé dat de initiatiefnemers slechts aan een feest zouden denken voor alle inwoners van Hulhuizen.
 
Prins carnaval
Wie wordt prins carnaval 2017-2018? Het geroezemoes  gé dat de prinsencommissie in het geheim drie mogelijke kandidaten op het oog heeft gehad.  Opvallend is dat een lid van de Raad van Elf dit geroezemoes ien het durp heeft verspreid. Tja, en dan komt het vaak bij GuG terecht.
 
Schutterskoning
Het geroezemoes gé dat Niels Sparnaaij baalt als een stekker. Niels voelt zich niet langer zeker van het aanstaande koningschap. Want het geroezemoes gé dat er nóg een kandidaat onder de schuttersmast staat.

 
Het geroeremoes gé dat Rebecca Scholten zich zaterdagmiddag zal melden bij het secretariaat van St. Sebastianus. Gendt kijkt reikhalzend uit naar een spannende strijd. Het gevuul van de Gendtse kermis!
 
 
Schutterskoning

Onze kermis, inclusief het schuttersfeest, is in aantocht. GuG koestert zijn tradisie um vur die tied kandidaten te melden die misschien mee zouden doen met het koningschieten.

Deze mogelijke kandidaat heeft al eerder het geroezemoes gehaald, maar dit jaar is het minder spannend begonnen. Niels Sparnaay toetert van de hoogste daken dat hij onder de vogelmast een gooi doet naar de titel van schutterskoning van St. Sebastianus.
 
Jos

Geroezemoes…………………. Tijdens de open dag van Leemstede heeft GuG gezien dat Jos Venselaar vur zich eige twee kantoorruumtes tot zijn beschikking heeft.

Het geroezemoes gé dat in de tweede ok iemand kum te zitten.
   
Julianahof
Blokker gé dicht. Het geroezemoes ien Julianahof is niet van de lucht.
Wat kum er dan ien?
Het geroezemoes gé dat Kruidvat ien het pand van Blokker kum.

Twee drogisterijen tegenover mekaor?
Het geroezemoes gé dat medewerkers van Etos te horen hebben gekregen dat de huur van hun winkel per 1 januari 2018 is opgezegd.

   
Uniform

St. Sebastianus mag dit jaar weer het Kersenfeest organiseren. Van vrijdag 23 tot en met zondag  25 juni is het thema  ‘De vrienden van Sebastianus Live’.

Veurzitter Fred van Heck van St. Sebastianus wil er niks over kwiet. Mar het geroezemoes gé dat het korps tijdens het Kersenfeest  hun nieuwe uniformen presenteert.

   
Gaotekèès
De Gentenarren beginnen zich wèrm te lopen voor hun pronkzitting. Pssst, mar het geroezemoes gé dat het programma op een gaotekèès liek. 

Het geroezemoes ging dat drie kjèls van Minse Praot zich hebben bedankt.

Het geroezemoes gé dat bij Minse Praot het Heintje Davids gehalte bijzonder hoog is.
Het geroezemoes gé dat Jos en Johan toch wjèr blieve.


Het geroezemoes gé dat Han ech is gestop en ien het publiek zit um naor het belège gaotekèèsprogramma te kieke. 

   
Raadslid
Het geroezemoes gé dat ons durp zich weer sterker gaat mengen in politiek Lingewaard. Het geroezemoes gé dat Berrie Rensen zich heeft gemeld bij VVD Lingewaard om lid te worden. Niks bijzonders, maar het geroezemoes gé dat Berrie meteen heeft verteld dat hij de ambitie heeft om na de raadsverkiezingen in 2018 raadslid te willen zijn.

Poeh, het geroezemoes gé ok dat ons weggekieperde Piet Wegh nog steeds de ambitie heeft om in 2018 als raadslid terug te keren naar de politieke arena van Lingewaard.

Zouden de heren ook dromen over een rol als wethouder?

   
Koning

Het geroezemoes gé dat Ed Wiecherink de handschoen gé oppakken. Ed doet een gooi naar de hoogste titel van ons durp: Koning van St. Sebastianus. Het kan druk worden onder de mast. Het geroezemoes gé dat Pieter Raozing ien het geniep schietles heeft gevolgd. Nu hij van Haalderen terug naar zijn dorp is verhuisd, wil de oud prins carnaval ok schutterskoning worden. Het is mar een geroezemoes.

Dus vroeg GUG een reactie aan Raozing senior. Willem lacht en houdt zijn kaken stief op mekaor. Geen ontkenning nog bevestiging.

Vur GUG bijna krèk als het eigeste dat het gin geroezemoes mjèr is. Pieter Raozing is de vierde kandidaat voor het koningschap 2016-2017.  

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door een puur Gendts bedrijf
 
naar website van Dierenkliniek Bakker-Brom