Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Ruilwinkel Goed Spul weer open

Terug Vépé

Na een korte sluiting vanwege aangescherpte Corona maatregelen, is Goed Spul vanaf dinsdag 24 november weer open en kunt u dus weer terecht.

Op dinsdag en donderdag van 10 tot 15 uur en op woensdag van 14 tot 17 uur. Wel verplicht mondkapje op en afstand houden.

Er zijn leuke spullen voor Sint en Kerst te ruilen. Dus we zien u weer allemaal graag op onze nieuwe locatie bij het voormalig gemeentehuis, ingang aan het Kloosterpad.

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement