Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Informatie Participatiepunt Gendt

Terug Vépé

 

De Coronacrisis is helaas nog niet voorbij. Dat betekent voor alle activiteiten die georganiseerd worden door Participatiepunt Gendt, dat wij nog niet kunnen opstarten. Zoals het er nu uitziet kan en mag dit pas vanaf 1 september. Dit vinden wij heel erg jammer, omdat we beseffen dat we het leven voor veel kwetsbare ouderen hiermee niet prettiger maken. Maar in het belang van u en van al onze vrijwilligers kunnen we niet anders.

Concreet betekent dit:  De Wielewaal zal dus voor 1 september niet rijden, omdat we de 1,5 meter afstand niet kunnen veilig stellen in de auto.
Voor de dinsdagwandelgroep, de creaochtenden, het Repaircafé, het eetcafé, de inloopmiddag,  de naailessen, de zangavonden en het spreekuur van het Participatiepunt op de woensdagochtenden  geldt precies hetzelfde. Veel van onze activiteiten vinden ook plaats in het Hof van Breunissen en de Leemhof, die ook nog niet toegankelijk zijn voor publiek.

De enige uitzondering hierop is ruilwinkel Goed Spul, die met aangepaste maatregelen van 9 juni tot 9 juli wel geopend zal zijn. Daarna is het zomervakantie en zijn we zoals gewoonlijk dicht. Nu ook vanwege onze verhuizing. U hoort nog waar dit zal zijn.

We hopen dat we vanaf 1 september u weer kunnen begroeten bij al onze activiteiten en op het spreekuur dat vanaf dan gehouden zal worden in het nieuwe pand van WOONstichting Gendt aan de Dorpstraat. Tot die tijd: Blijf gezond!

Voor dringende zaken kunt u bellen met SWL in Bemmel,  088-2552550.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement