Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Jubilarissen IJsclub Nooitgedacht

Terug Vépé

 

Na de jaarvergadering kwamen de jubilarissen aan de beurt dit jaar voor meer dan 165 jaar ijs ervaring.
Leo Doeleman draagt al 25 jaar zijn steentje bij aan de Club.
Jan de Haan past al 40 jaar op de centjes van de Club.
Ben Sweeren al 50 jaar steunt de Club op hem.
Geert Schouten zorgt al meer dan 50 jaar voor het materiaal van de Club.
 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2022

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement