Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Pinautomaat maakt plaats voor nieuwe plannen Terug Vépé
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

De pinautomaat van ABN-AMRO is deze week voorgoed uit het straatbeeld van Gendt verdwenen. Het spul is opgehaald. Voor Jaap Sommerdijk het moment om zijn kantoorpand aan de Dorpstraat een eigen smoel te geven. Maar er komt meer, zegt de partner van Van Herwijnen Kreston. Het wordt een ontmoetingsplek met een dorpse sfeer voor álle ondernemers van Lingewaard. Voor informele bijeenkomsten vragen, of gewoon voor de gezelligheid. Alles onder het motto ‘Wij gaan even naar Jaap’.

Het samengaan met Van Herwijnen Kreston uit Tiel heeft er niet toe geleid dat Jaap en Rik Sommerdijk volledig uit hun geboorteplaats vertrekken. Sterker nog, het plan staat in de steigers om de zichtbaarheid en betrokkenheid met Gendt nog sterker maken, zegt Jaap zonder twijfel. Zeker toen duidelijk werd dat de coronacisis onafwendbaar bleek. “Wij kregen veel vragen van ondernemers over wat ze moeten doen, welke maatregelen komen er aan en of wij kunnen meedenken en helpen om de schade te beperken.” Het heeft zijn vermoeden alleen maar bevestigd dat ondernemers op zoek zijn naar een klankbord.

Het kantoor krijgt daarom op termijn een andere invulling, legt Jaap uit. De tijd dat werknemers achter hun bureau hun werk doen ligt ver achter ons. Het ‘digitale kantoor’ wint terrein. “De coronacrisis heeft dat weer eens duidelijk gemaakt.” Ondernemers kunnen met de juiste software zelf de praktische boekhouding doen. Advies blijft daarbij onontbeerlijk, weet Jaap. Van Herwijnen Kreston heeft alles in huis. Van belastingadviseurs tot accountants. “Die mensen horen véél minder op ons kantoor, maar regelmatig aan de ‘keukentafel’ bij onze klanten met de vraag: hoe gaat ie? Zijn er vragen?”

Gendtse gemeenschap

Een termijn voor verbouwing heeft Jaap niet. Op de tekentafel liggen wel ambitieuze plannen. Eén ding blijft duidelijk, zegt Jaap met nadruk. “Wij willen als kantoor zichtbaar en betrokken blijven bij de Gendtse gemeenschap.” En wat betreft de informele bijeenkomsten is iedereen zonder afspraak welkom.

Als voorbeeld noemt hij een maandelijkse afsluiting op de vrijdagmiddag. Er komen specifieke onderwerpen rondom overname en waardering van je bedrijf, de inrichting van de digitale administratie, het gebruik van onze portals, maar ook actuele fiscale en arbeidsrechtelijke onderwerpen en niet te vergeten startersbijeenkomsten. Wij gaan ook van start met branchegerichte bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld voor de bouw, winkeliers en zzp’ers  somt Jaap Sommerdijk op. “En met een Gendtse afsluiting. Gezelligheid hoort er natuurlijk ook bij.”
 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement