Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Hoe laat is het?

Terug Vépé

 

2 december

Pastoraatsgroep Gendt heeft er vertrouwen in. In het voorjaar is  het uurwerk in het Baken van Gendt weer  ongelooflijk bijdetijds.  

Lees hier het hele bericht.

NL 30 INGB 0001 3056 82, ten name van Parochie H. Maria Magdalena, onder vermelding Uurwerk Gendt.

De actie kent een stijgende lijn. Van 675,- naar 3014,-
In contanten is de afgelopen weken 104 euro afgegeven

Er hebben zich nieuwe gevers aangemeld.
Vincentius vereniging Gendt
Steunstichting Gendt-Doornenburg.  
   
Ook een leuke actie of boodschap?
Stuur een mail naar de Pastoraatsgroep
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door vrienden van GuG

 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement