Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Meer capaciteit glas- en kledingcontainer    (maandag 19 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Er staat al een tijdelijke glascontainer. De laatste flessen worden in de te kleine glasbakken geschoven. Het is bijna geschiedenis. Nagenoeg elk weekeinde beginnen de glasbakken bij Appie vol te raken  Bij het ledigen van de glasbakken moeten de medewerkers elke dinsdag het neergezette glaswerk handmatig in de vrachtwagen kiepen. Maar dat is verleden tijd, zegt de buitendienstambtenaar van de gemeente Lingewaard. Maandag zijn de voorbereidingen begonnen voor een verdubbeling van de  opslagcapaciteit.

Niet alleen het glas heeft bij Lingewaard de aandacht. Ook de kledingcontainers zijn te klein, weet de ambtenaar. Een keer per week ledigen is niet genoeg. Ook dat kan de coronatijd als oorzaak hebben, zegt hij. Mensen zijn nu meer thuis en hebben nu tijd om de kledingkast of zolder op te ruimen.
De bestaande bovengrondse kledingcontainers zijn na pakweg 15 jaar afgeschreven.  De nieuwe verzamelplek is ondergronds en komt terug op de hoek van de parkeerplaats aan de Wilhelminastraat. Ook voor kleding wordt de capaciteit verdubbeld.  

Over de planning kan de ambtenaar weinig concreets zeggen. Zeker vandaag. Na een paar schoppen in de grond is het bedrijf onverwacht gestuit op een waterleiding. Onverwacht is niet het juiste woord, zo is zijn ervaring.  Hij weet dat in de gemeente lang niet alle leidingen juist beschreven staan.  

Als we de betonnen bak uit de grond zouden trekken, dan zitten jullie zonder water, zegt hij met absolute zekerheid. “Voordat we verder kunnen moet Vitens hier bijkomen.”
 

Oeps, een waterleiding!
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement