Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Steunbetuiging Huurdersvereniging   (zaterdag 19 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
Marian Degen-Völker en Gerry Hoogveld kijken op de lijst welke huurders ze hebben bezocht.
 
Het bericht dat WOONstichting Gendt het vertrouwen heeft opgezegd in het bestuur van Huurdersvereniging Gendt, heeft een negatief beeld opgeleverd over hun huurbaas. De eigenheid van het durp en benaderbaarheid worden gemist. Die ervaring heeft Marian Degen-Völker als spin in het web van het actiecomité Gendt mot Gendt Blieve die steunbetuigingen inzamelt. De landelijke Woonbond volgt met verbazing het proces en vindt de situatie zeer ernstig. Zij roepen de huurders/leden op massaal achter het bestuur van hun belangenvereniging te staan. Het ledenaantal van de huurdersvereniging stijgt. De actie loopt nog tot eind december.

De actiegroep is bezig om bij alle 860 huurders langs de deur te gaan met de vraag een verklaring te ondertekenen met de stelling dat het bestuur van Huurdersvereniging Gendt hun belangen mag behartigen. Dit als antwoord op de uitspraak van de woonstichting die van mening is dat de belangen van de huurders juist niet goed behartigd worden door het zittende bestuur.
Bijna iedereen doet mee, zegt Marian. Maar dat niet alleen, ze is geschrokken van de negatieve reacties over WOONstichting Gendt. Gerry Hoogveld heeft het persoonlijk aan den lijve ondervonden. Mensen reageren geprikkeld. “Je moet aan de deur gauw uitleggen dat je niet van de woonstichting ben.”

Marian Degen-Völker is al vele jaren bij de Gendtse huurdersstichting een luis in de pels. Vasthoudend, kritisch en realistisch. Na afscheid van de bewogen directeur Gerard van Dijk heeft ze de afstand tussen bestuur en huurders groter zien worden, zegt ze. Inclusief een fusie die Gendt nog steeds boven het hoofd hangt. “Ik ben realistische genoeg om te zeggen dat we een fusie niet tegen kunnen en willen houden.” De huurders moeten wel een stem krijgen in de keuze van een fusiepartner die past bij onze durpse samenleving. “En dat is geen grote organisatie als Waardwonen.”
Kleinschalige organisatie met een laagdrempelig contact. Het stroeve contact met de bestuurder Knuver is volgens Degen de reden dat het geklapt is. Met een fiks aantal steunverklaringen wil ze met de actiegroep Gendt mot Gendt Blieve de WOONstichting tot ander gedachten brengen. Het meningsverschil moet gewoon worden opgelost, zegt Marian. “Zo niet, dan zijn uiteindelijk de huurders de klos.”

Huurdersvereniging Gendt is aangesloten bij de Woonbond, ‘de stem van hurend Nederland’. Ze zien het gebeuren in Gendt met lede ogen aan. Er moet eerst iets rechtgezet worden. Volgens de Woonbond heeft directeur-bestuurder Germa Knuver in haar bericht aan de huurders onjuist gehandeld. Niet zij, niet de WOONstichting, maar alleen de huurders/leden van Huurdersvereniging Gendt kunnen het vertrouwen in hun bestuur opzeggen.

 
q
De Woonbond meldt desgevraagd zeker bereid te zijn te bemiddelen, maar de eerste stap is niet aan hen.

De Woonbond kent het bestuur van HV Gendt als een gemotiveerde ploeg die met man en macht werkt voor en aan het belang van de huurders. Een bestuur dat staat achter hun standpunten en huurders.

Een grondig meningsverschil heeft twee kanten. De Woonbond meldt desgevraagd zeker bereid te zijn te bemiddelen, maar de eerste stap is niet aan hen. Wanneer partijen dit aangeven is de Woonbond altijd bereid een ervaren bemiddelaar naar Gendt te sturen.

 

 

Zorg voor wonen, in januari nog een gezamenlijk streven van voorzitter Paul Verhoeven van Huurdersvereniging Gendt en directeur-bestuurder Germa Knuver .
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement