Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Tichelaar tijdens lockdown   (maandag 4  januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt onderwijs op afstand gegeven en gaat een groot deel van de kinderen niet naar school. Fysiek contact is essentieel voor goed onderwijs, zeggen deskundigen. Kinderen volgen het onderwijs thuis. Dit vraagt tijd en aandacht van ouders en school. Maar ook voor kinderen staat hun wereld op zijn kop.

GuG struint door het durp om te zien en te voelen hoe dat gaat. Vandaag met een fysiek bezoek aan IKC de Tichelaar. Het hele team houdt er ernstig rekening mee dat de lockdown de hele maand kan duren.

Voor wie niet beter weet gaat bij De Tichelaar alles zijn gangetje. ‘Hupsmuziek’ voor de dagelijkse ochtendgym klinkt door de gang. In de klassen van Daisy Witjes en Laura Mancini zien we een kleine groep kinderen gezellig springen. De juffen hebben via een beeldscherm digitaal contact met de rest van hun hupsende kinderen.

De Tichelaar heeft gekozen om 5 ochtenden via beeldverbinding digitaal les te geven, legt directeur Joren Heijnen uit. Bijna een ‘gewone’ schooldag.  Dat geeft ook thuis structuur, zo is zijn gedachte. Stress was er niet.  Voor de kerstvakantie waren een paar hectische dagen van voorbereiding. Team en ouders waren hierbij betrokken. Vandaar dat vanochtend, met uitzondering van kleine technische zaken alles soepel is verlopen, zegt Joren niet zonder trots.
Alle kinderen met thuisonderwijs beschikken in ieder geval over een laptop, weet de directeur. Van thuis of beschikbaar gesteld door school. Ouders hebben via hun werk voor de school laptops kunnen regelen zodat dat alle kinderen geholpen konden worden. “Dit geeft me een gevoel dat we door deze toch lastige periode er samen wel doorheen komen. ”

Susan van Bon van groep 5-6 heeft er duidelijk zin in. De eerste lesuren zijn vanwege de eerste dag na de vakantie wat uitgelopen.  De sfeer lijkt op een normale schooldag, zegt ze. Een leerling thuis bevestigd dat digitaal met een hilarische vraag: “Juffrouw, mag ik plassen?”
Om 10.00 uur is het pauze. Voor thuis en op school. Kinderen die hun opdrachten vandaag niet af krijgen, hoeven niet ongerust zijn. Morgen is er weer een dag zegt de juf bemoedigend.

 

Tijdens de pauze wordt duidelijk dat kinderen behoefte hebben aan fysiek onderwijs. En vooral het sociale contact met hun klasgenoten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep hebben een voordeel. Die kunnen met hun leeftijdsgenoten heerlijk spelen en beppen.  

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement