Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
 Privacy Reglement Groeten uit Gendt (AVG) Terug Vépé

 
Groeten uit Gendt, daarna GuG, hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. GuG verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en Facebook en de daarop aangeboden diensten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gevestigd

GuG is gevestigd St. Maartenstraat 21, 6691 XW Gendten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09181624.
Beheerder en eigenaar is Sjaak Veldkamp. Woonachting St. Maartenstraat 21, 6691 XW te Gendt. Telefoon 0481 421408. E-mail sjaakveldkamp@hetnet.nl

Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens door GUG
Journalistieke verwerkingen

GuG kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie op onze website en Facebook. GuG zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing. Derhalve kan het voorkomen dat u zichtbaar bent op GuG. Daar dit onder een journalistieke verwerking valt is GuG niet verplicht om hiervoor vooraf toestemming te vragen.Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal GuG deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat GuG duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel.

Ingezonden berichten

Indien u een bericht bestemd voor de rubrieken iengezonde, gevonden/verloren en kalender instuurt, verwerkt GuG hiervoor de aangeleverde persoonsgegevens.

Contact met GuG

GuG heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met de bezoekers van onze website en Facebook Hiervoor verwerkt GuG noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:
• Uw naam
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
Verstrekking aan derden

GuG zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld ten behoeve van opsporing van strafbare feiten.

GuG en sociale media

GuG is actief op Facebook. Via dit account kunt u reageren op berichten die GuG publiceert. GuG verzamelt geen persoonsgegevens via dit account. Wel gebruikt GuG generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van GuG te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

Links naar andere websites

De website van GuG kan (hyper)links (waaronder in banners en sociaal media content) bevatten waarmee u de website van GuG verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. GuG heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van GuG zijn verkregen. GuG accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is opgesteld op 4 juli 2018. GuG behoudt zich het recht om het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop GuG uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt GuG dit op de website.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat GuG niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met GuG door het sturen van een e-mail naar sjaakveldkamp@hetnet.nl of een brief naar GuG, St. Maartenstraat 21, 9961 XW Gendt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat GuG niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met de GuG niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door  Gendtse Vrienden