Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Mijmeren over Kersenfeest    (donderdag 2 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Henk Botterblom, de ontvanger van de Zilveren Kers 2019, moet zeker nog een jaar wachten tot zijn boom kersen draagt. Het was de bedoeling dat die in maart door het Sprauwejagersgilde de grond ien ging, inclusief aongiéte. Corona heeft er een stokje voor gestoken.  Het planten is uutgesteld tot het najaar.

Onze Kersenbongerd staat er prachtig bij.
De beeldbepalende  hoogstambomen pronken met trots hun weelderige bloesem.  
De kersen komen er aan!
De sprauwejager sté al een poosje klaor om ze ok dit jaor wjèr te bescherme.  

Of dit jaar het Kersenfeest deurgé is een dubbeltje op zien kant.

Vermoedelijk in de laatste week van april zal het kabinet ons vertellen of en tot wanneer de huidige maatregelen worden verlengd.
Een wandeling door onze kersenbongerd kan wellicht troost geven.
Mijmeren over het Kersenfeest
En zien er kersen, dan is het gratis te plukken.

   
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement