Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Aanrijtijd ambulance spoed kan beter (Woensdag 23 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

De aanrijtijden van het ambulancevervoer in de regio Gelderland-Midden geeft in het eerste halfjaar geeft voor de gemeente Lingewaard een iets positiever beeld. Uit de rapportage van de regio Gelderland-Midden blijkt dat in Lingewaard als geheel het percentage overschrijding van de 15 minutennorm is verbeterd. Angeren, Doornenburg en Gendt laten een ongunstig beeld zien.

In het eerste half jaar is de overschrijding van de 15 minutengrens gedaald tot 10,3%, ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (11,2%). Hiermee voldoet Lingewaard overigens nog steeds niet aan de streefnorm van maximaal 10% overschrijdingen.

Niet alle woonkernen komen er zo gunstig vanaf. Voor Angeren voldoet 17,2 % niet aan de streefnorm van een kwartier aanrijtijd en Doornenburg 25%. In het eerste halfjaar werd de ambulance in Gendt 79 keer opgeroepen.  24,1 procent van de spoedritten wist niet binnen een kwartier ter plaatse te zijn.

In een brief aan de raad zegt wethouder Aart Slob de aanrijtijden van spoedeisend ambulancevervoer nadrukkelijk te blijven volgen. “Ambulancezorg Gelderland-Midden heeft op 17 juni 2020 onze brief met zorgen over de performance van het spoedeisend ambulancevervoer beantwoord. Hierin kondigt Ambulancezorg GM een aantal acties aan die zij onderneemt om de capaciteit en paraatheid van het spoedeisend vervoer te verbeteren. Wij zullen de invloed van deze verbeteringen voor Lingewaard nauwgezet monitoren.”

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement