Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Combinatie van fiets en OV    (donderdag 5 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

De combinatie van fietsen-openbaar vervoer is in het fietsland niet meer weg te denken. Ook in ons durp. Bushaltes moet daarom  voor fietsers aantrekkelijker worden. De inzet op meer fietsgebruik en openbaar vervoer  vraagt  steeds om afwegingen en investeringen, laat D66 het college fijntjes weten. Hoe staat het in Lingewaard? Ongewis, maar Gendt lijkt kans te maken.

Steeds meer mensen gebruiken de fiets om vanuit huis naar de OV-halte gaan óf om van de halte naar hun werk of school te gaan. Voorwaarde is wel dat er voldoende fietsstallingen zijn. Volgens D66 moeten de bushaltes aantrekkelijk zijn met voldoende voorzieningen om bijvoorbeeld een fiets of auto te parkeren. D66 Lingewaard ziet de financiering echter niet terug in de begroting 2021.

Het college wijst in haar antwoord nadrukkelijk op de politieke agenda van de regio Arnhem Nijmegen met hun eigen begroting. “Er zijn op dit moment geen concrete  plannen om bushaltes of de voorzieningen aan te gaan passen.” Uit het antwoord van het college blijkt dat ons durp wel kans maakt. “Met uitzondering van locaties waar wegen worden heringericht.” De Nijmeegsestraat en de kruising Kapelstraat-Hegsestraat worden concreet met naam en toenaam genoemd.
Harde toezeggingen zijn echter niet gemaakt. De extra investering lijkt niet van Lingewaard te moeten komen.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement