Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Heropening Goed Spul   (dinsdag 8 september ) Terug Vp
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nu wel duidelijk dat ruilwinkel Goed Spul een vaste plek heeft verworven in de Gendtse samenleving. Amper vijf minuten nadat het lintje is doorgeknipt, staan de vaste klanten alweer op de stoep. Het nieuwe onderkomen is in het oude gemeentehuis.

 

In de anderhalvemetersamenleving is geen mogelijkheid voor een feestelijke opening. Met de nodige maatregelen wel om de ruimte open te stellen. Voorzitter Sjaak Kregting van Gendt Vooruit feliciteerde de vrijwilligers met het resultaat. Hij zei blij te zijn dat Goed Spul onderdak heeft gevonden, ondanks dat de huisvesting alwr van tijdelijke aard is. De bedoeling is dat de winkel een definitieve plek krijgt  in De leemhof.  Voorheen hadden ze tijdelijk gratis een winkelruimte van Hans Geveling BV tot hun beschikking.

Goed Spul is een initiatief van ParticipatiePunt Gendt, dat onder de vlag van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) opereert. De ruimte is kleiner dan wat het ParticipatiePunt gewend waren in de Julianastraat. Het is passen en meten zegt de werkgroep. Maar dat kan ook voordelen hebben, wordt goed geluimd beweerd. Het is voor de vrijwilligers van Goed Spul een extra motivatie om nog kritischer te zijn in het aanbod van speelgoed en overige spullen. Wat nu op de schap ligt is kwalitatief van goede kwaliteit. Van grote spullen die niet meer in de winkel kan kunnen mensen een foto  op een prikbord hangen.

De toekomstige huisvesting ligt in handen van de gemeente en De Leemhof. En dat vraagt om geduld. Het sociaal cultureel centrum gaat bestuurlijk en inhoudelijk fors op de schop. Lingewaard heeft plannen voor een fikse verbouwing om ook de bieb er in onder te brengen. De huisvesting moet een sociaal karakter krijgen. De planning is 2022. Opbouwwerker Wil van den Hurk van SWL heeft zo zijn twijfels. Er zijn veel factoren en belanghebbenden die een rol spelen. De overheid staat er om bekend, zegt hij, dat ze planning op papier maken die in de praktijd onrealistisch is. Van den Hurk denkt dat Goed Spul pas  een jaar later dan gepland kan verhuizen. Gezien de huidige ruimte is dat niet onoverkomelijk, zo schat hij in.

Ingang Kloosterpad. Openingstijden:
dinsdag 10.00 15.00 uur
woensdag 14.00 17.00 uur
donderdag 10.00 15.00 uur
Door  de coronamaatregelen kan een beperkt aantal bezoekers tegelijk binnen zijn.


 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement