Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
  S.K.C. De Leemhof stroopt de mouwen op!  (Iengezonde ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Het wordt tijd dat bestuurders en gebruikers van S.K.C. De Leemhof van zich laten horen en dat begint hier en nu. De letters S.K.C. staan voor Sociaal Kultureel Centrum en zijn onlosmakelijk verbonden met de naam De Leemhof.

Wij zijn ontzettend BOOS! De gemeente misbruikt onze inzet en energie voor haar eigen gewin. De Leemhof is een zelfstandige stichting en is opgericht in 1988. De oprichting is vastgelegd door Notaris Laarberg uit Bemmel op verzoek van de gemeente Gendt, en toenmalige toekomstige gebruikers en iemand die zich beschikbaar stelde als eerste voorzitter van De Leemhof.
Deze voorzitter is in die tijd gevraagd om met en namens meerdere verenigingen te bemiddelen in het realiseren van De Leemhof. Voor Sociale en  Culturele groepen en activiteiten was in de tijd nauwelijks ruimte en daarvoor werd op voordracht van de gemeente Gendt de voormalige Maria school verbouwd.

Dus 32 jaar lang heeft de gemeente onze stichting gesteund in de ontwikkeling en ontplooiing van vele activiteiten en nu zou daar een streep door heen moeten?

Waarom al deze informatie?

Nu blijkt dat de gemeente Lingewaard, vooral de politiek in het algemeen, de raad en wethouders in het bijzonder, hier aan voorbij gaan en zeggen en schrijven dat De Leemhof een gemeentelijke accommodatie is. Niets is minder waar, het gebouw Dorpstraat 1 te Gendt is van de gemeente en De Leemhof huurt dit gebouw met als bevestiging een langlopend huurcontract met de voormalige gemeente Gendt. In dat huurcontract staat duidelijk omschreven dat uitsluitend de Stichting De Leemhof gaat over de verhuur van de ruimtes. Wettelijk heeft de gemeente Lingewaard ons huurcontract en de
daarbij behorende verplichtingen over genomen.

Dorpsontwikkelingsplan Gendt

Op woensdag 12 februari j.l. werd er in zaal de Klok een nieuw plan gepresenteerd n.l. het Dorpsontwikkelingsplan Gendt Vooruit. Met wensen en ideeën voor de komende 10 jaar ontwikkeld door jong en oud. 6 Speerpunten met zeer goeie ideeën en zeer fraai uitgewerkte schema’s en informatie. Dit alles is gebundeld in een boekje. Tot onze grote verbazing is er op verzoek van de gemeente Lingewaard nog een extra punt toegevoegd en wel: Gemeentelijke Accomodaties (bldz 49). 

Misleid

De inhoud spreekt voor zich en is van A tot Z
in strijd met de uitleg van hierboven. Sommige gebruikers worden door deze informatie misleid en denken dat ze De Leemhof moeten gaan verlaten. Dat gaat zeker niet gebeuren, nu niet en in de toekomst ook niet. Zonodig wachten wij met een gerust hart een
gerechtelijke uitspraak hierover af.

Wij zijn echt heel erg boos op de gemeente Lingewaard en zullen dat ook via de diverse media uiten!

Vrijwilligers en bestuur van S.K.C. De Leemhof
   

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

 

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement