Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Onderzoek veiligheid rotondes    (maandag 2 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Wie in Engeland met eigen auto van de veerboot kwam weet wat het betekent om de eerste ‘roundabout’ te nemen. Dichtbij huis is het Keizer Karelplein berucht.

In Lingewaard zijn de rotondes op de Karstraat in Huissen en bij het OBC in Bemmel onderwerp van gesprek.

Dertig jaar geleden begon de rotonde in Nederland aan zijn opmars. Volgens het Nationaal Wegenbestand liggen er in Nederland circa 8.000 rotondes. Ongeveer driekwart van de rotondes ligt op gemeentelijke wegen. Ons durp heeft er twee. De gemeente Lingewaad heeft het plan om alle rotondes in Lingewaard wat betreft de verkeersveiligheid tegen het licht te houden. Een verkeerstudie is opgenomen in de begroting 2021.

Aanleiding zijn de verkeersongevallen die plaatsvinden. Uit eigen ervaring weet GuG  dat  fietsers op een rotonde erg kwetsbaar zijn. Richting aangeven betekent dat een fietsers met een hand moet afremmen als blijkt dat een afslaande automobilist geen voorrang verleend.

Dijkstraat

De Gendtse rotondes zijn al verschillend. De rotonde in de Dorpstraat was al discussie toen het ontwerp nog op de tekentafel lag vanwege krapte tussen de gebouwen. De directe aansluiting op de Dijkstraat stuitte op verzet.

De verkeersstudie moet in beeld brengen hoe de veiligheid van de rotondes is, zegt een gemeentewoordvoerder. En er wordt gekeken naar de vormgeving. “In hoeverre voldoen ze aan of wijken ze af van de landelijke richtlijnen. De studie moet uitmonden in een advies met voorstellen waarin wordt geadviseerd of en zo ja, op welke wijze we bepaalde rotondes zouden moeten aanpassen.” 

 


 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement