Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Nepnieuws uit  de Kommerdijk?  (dinsdag 22 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Niet  alle sportvissers op zwembad Walburgen zijn in de nachtelijke uren van goede wil. De Kommerdijk zou het spuugzat zijn. De leefbaarheid staat onder grote druk, zegt fractievoorzitter Patrick Hegeman van B06. Bewoners gaan volgens de Huissense politicus gebukt onder  herrie, intimidatie, vernielingen, diefstal en inbraak. Hij heeft het college schriftelijk opgeroepen om snel in actie te komen. Walburgen Beweegt en hengelsportvereniging De Snoek reageren verbaasd.  

De leefbaarheid van de Kommerdijk staat onder grote druk, vindt Hegeman. Hij noemt als oorzaak mensen die ’s avonds en ‘s nachts onder het mom van sportvissen op Walburgen bivakkeren. De brief aan het college moet er een eind aan maken. “Ook hebben buurtbewoners diverse keren geconstateerd dat daar bivakkerende mensen het strand aan de zuidrand van Walburgen gebruiken als openbaar toilet. Omwonenden hebben deze al jarenlang durende aantasting van hun directe leefomgeving veelvuldig aangekaart bij de gemeente, politie, wijkplatform en hengelsportvereniging de Snoek. Met als resultaat dat het even goed ging en daarna de overlast als een boemerang terugkeerde.”

En dit is nog niet alles, meldt Hegeman. Ook de verkeersveiligheid van de Kommerdijk staat onder druk. “Geparkeerde auto’s van de veelal ongewenste bezoekers, die vaak etmalen lang in de berm staan geparkeerd, zorgen voor een verkeersonveilige situatie voor voetganger, fietser en gemotoriseerd verkeer in deze smalle straat.” B06 vraagt van het college dat ze de leefbaarheid herstellen. “De burger aan de Kommerdijk moet zich weer veilig voelen.”
Voor voorzitter Jo Rensen van HV de Snoek komt het bericht volkomen uit de lucht vallen. Hij vraagt zich af waarom mensen ervoor hebben gekozen om bij de politiek aan de jas te trekken. “Ik begrijp hier echt helemaal niks van. Als er wat is, neem dan als bewoner contact met ons op.” Volgens Rensen hebben direct omwonenden geen klachten geuit.
Badmeester Willy Evers van Walburgen Beweegt is het hele verhaaal voor hem nieuw. 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement