Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Oefening brandweer  (vrijdag 17 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
De schutterij gé deu!
 
 
 
 

Brandweer zijn betekent veel, heel veel oefenen.
Elke gewone maandag rukt de Gendtse brandweer uit naar een oefenlocatie.

En als het even kan, graag naar een vreemde plek.
Ien het ech motte we soms ok zúke, weten de  glimlachende organisatoren.
Brand bij Sportpark Walburgen, een klein gebouwtje dichtbij open water, zo luidt de melding.
En opschieten, de melder is behoorlijk overstuur.
Onbekend of en hoeveel slachtoffers er zijn.
Een klein gebouwtje bij open water, een beetje Gendtenaar denkt in de haast al gauw aan de kanovijver.
Niks er van.
De kiosk van zwembad Walburgen.
Wanneer de bluswagen met een omweg ter plaatste komt treffen ze buiten de afgesloten poort een overspannen badmeester Willy Evers aan.
De frituurpan heeft vlam gevat en zien èèthuuske sté vol met rook.
Er is één persoon binnen, denkt hij.

Het oefencircus kan beginnen, maar wel coronaproof.
De brandweerploeg is in tweeën gedeeld. Beide ploegen rukken uit voor dezelfde oefening.
De badmeester mag twee keer doorgedraaid optreden.In beide oefeningen ligt er buiten een slachtoffer te miepen.  
Beide keren treffen ze een verhitte gasfles aan. Heet zegt het papiertje.Brandslangen rollen uit.
Beide keren wordt slachtoffer ‘Annie’  uit de rook gesleept.Ze moet gereanimeerd worden.
De redder is blij als hij een ‘persfotograaf ’ voor zich ziet staan.
Hij drukt nog een keer.
Oefening geslaagd.


 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement