Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Pvda: vragen over Nijmeegsestraat  (vrijdag 11 februari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Het resultaat van de reconstructie Nijmeegsestraat oogst lof, maar ook vragen en zorgen. Aanleiding voor de PvdA om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Raadslid Maarten van den Bos benoemt de speerpunten. Vanuit Gendt bereiken hem vragen en zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers, voorrangssituaties en inrichting.

Net als eerder met de herinrichtring van de Dorpstraat is de Nijmeegsestraat geen voorrangsweg meer. Vooral fietsers die van rechts komen, krijgen op de zijwegen van beide straten zeker niet altijd voorrang. Van den Bos vraagt het college waarom ze hiervoor gekozen hebben.

Een nieuwe wegsituatie betekent aanpassen, stelt ook de PvdA-er. Maar dat lijkt niet echt te lukken. “Omwonenden vertellen dat veel verkeer, waaronder de bus, niet aan de nieuwe situatie gewend is en daarom ‘gewoon voorrang neemt’.”  Dat gaat een keer goed fout, heeft een omwonende gezegd. Van den Bos vraag zich af welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.Waarom is de Nijmeegsestraat verdeeld in twee trajecten? Met als scheidslijn Hof van Breunissen met een bord einde 30-km zone. De klinkerweg gaat over in een asfaltweg met rode fietsstroken. 

De PvdA ziet verwarring. “Het traject verder richting Walburgen wordt veel gebruikt door jonge verkeersdeelnemers. Waarom is er niet voor gekozen het hele traject tot aan Walburgen in te richten als 30 km-weg?”

De fietsers raken op de rode fietsstroken soms in het nauw. ”Omwonenden geven aan dat er veelvuldig geparkeerde auto’s staan op de fietsstroken, wat logischerwijze leidt tot gevaarlijke situaties.” Van den Bos wil weten of het college dit signaal ook herkent.
Auto’s worden op de fietsstroken geparkeerd. Als dit niet is toegestaan dan moet het volgens de PvdA en omwonenden gehandhaafd worden.
Het college behoort binnen 6 weken schriftelijk te beantwoorden.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement