Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Sluitstuk oude rekeningen  (dinsdag 19 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 

Het rooien van de bongerd is misschien wel het sluitstuk van landelijk nieuws. Dagblad Trouw schreef in januari 1997: “In het geniep afgeluisterde telefoongesprekken, mogelijke speculatie met bouwgrond, beschuldigingen van corruptie en vereffenen van oude rekeningen.” Lees hier het artikel.
 

De fruitbongerd van Geurts bestaat niet meer. Generaties hebben aan de Nijmeegsetraat appels en peren gehaald. Voor velen een nostalgische durpsplèk. Generatie hebben aan de Nijmeegsestraat bij de boer appels en peren gekocht. Op de  hoek Nijmeegsestraat - Kruisstraat wordt nu de nieuwe uitbreiding van Gendt. Oftewel Vleumingen-West  fase 2. Hendriks Ontwikkeling en Van den Bosch Vastgoed heeft plannen om er maximaal  zo’n 120 woningen te kunnen bouwen. En ze hebben flinke  haast.

Het college is positief maar wil wel met de voorbereiding een slag om de arm houden. Het werk aan de tekentafel gebeurt op eigen risico van Hendriks. “De initiatiefnemers ontwikkelen nu voor eigen rekening en risico een plan zonder deze school”, zegt het college.

Demissionair  wethouder Nick Hubers heeft De Vonkenmorgen bezocht met de mededeling dat in de zomer uitsluitsel gegeven kan worden welke locatie het gaat worden. Vleumingen, Nijmeegsestraat of de Schoolstraat zijn al vanaf vorig jaar in beeld.  Een adviesbureau aan de gemeente en de Vonkenmorgen kiezen voor de Schoolstraat. Het demissionaire  college houdt de kaarten tegen de borst.
Directeur Joost Baijens  heeft in het gesprek te kennen gegeven dat de school haast heeft. IKC de Vonkenmorgen snakt naar een nieuwe school met ruimere faciliteiten. Vooral de kinderdagopvang schiet omhoog. Kinderopvang lijkt in de plannen van het nieuwe kabinet gratis of bijna gratis te worden. Dat hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA in het coalitieakkoord 2021-2025 aangekondigd. "Een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag." IKC de Vonkenmorgen wil er klaar voor zijn, zo was de boodschap aa VVD wethouder Hubers. Oftewel, haast met de nieuwe school
.

 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement