Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Zorgen over aanleg zonnepark Mekrisveld (dinsdag 6 februari) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
   
   

ele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de Nederlandse bodem en dat wil de Gasunie graag zo houden. “Daarom is het belangrijk dat iedereen weet onder welke voorwaarden
activiteiten nabij de leidingen, kabels en/of toebehoren van de VELIN-leden zijn toegestaan.” De
meeste leidingbeschadigingen worden veroorzaakt door graafschade, weet de Gasunie. Er dreigt op een afstand van ca. 70 meter van een dikke aardgastransportleiding in de grond te worden gewoeld voor aanleg van een zonnepark bij het rioolwater zuiveringsgemaal aan het Mekrisveld.

Met dit verhaal heeft Lingewaard geen rekening gehouden. De Gasunie heeft bij het college daarom een zienswijze ingediend tegen een noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan om de aanleg van een zonenpark mogelijk te maken
.

“Grondgebonden zonneparken kunnen ons gastransportsysteem negatief beïnvloeden, waardoor onbewust onveilige situaties kunnen ontstaan.” Het gaat dan om zonneparken die binnen 200 meter van een gasinfrastructuur worden gerealiseerd. In Gendt gaat het om een afstand van zo’n zeventig meter.

Planregelels

De Gasunie vraagt van de gemeente onder meer om planregels op te nemen dat het bouwen van de
zonnepanelen mogelijk kan maken. Er moet eerst overleg komen.
Er is een juridische streep getrokken “Tot bij dit overleg het tegendeel blijkt, kan Gasunie niet instemmen met de voorgenomen ontwikkeling van het zonnepark.”
 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement