Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Bondskruis EHBO

Terug Vépé

Aan J.H van Geffen is het Bondskruis 3 klasse uitgereikt ,als blijk van waardering voor de belangrijke diensten ,bewezen aan de Bond en de eerste hulp.

Hans geeft les bij diverse verenigingen in de gemeente lingewaard ,zo ook bij ons in Gendt waar hij ook bij diverse activiteiten de handen uit de mouwen steekt.
Bv kersenfeest ,carnavalsoptocht , etc
En tuurlijk zoeken wij nog versterking in ons gezellige team van Gendt.
Kijk hier voor  info
 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2024

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement