Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
HV Gendt zoekt vrijwilligers met groene vingers

Terug Vépé

 

Beste huurder, zoals u misschien hebt gelezen in de laatste nieuwsbrief van De WOONstichting (WSG) over tuinen in het algemeen maar in het bijzonder over het onderhoud van uw tuin. In uw huurcontract staat dat u daar zelf zorg voor draagt en in veel gevallen is dat ook zo er zijn altijd uitzonderingen. Zoals ouderen die het fysiek om welke reden dan ook het niet meer kunnen, alleenstaande ouder met kinderen of de minder valide huurder. Voor deze mensen zijn wij, bestuur HV, WSG , een professionele partij en met Cazaz in overleg hoe wij dit vraagstuk kunnen oplossen.

Daarvoor is het belangrijk om te weten wie als vrijwilliger hier aan mee wilt werken. Zo gauw we dat weten kunnen wij samen uitwerken hoe dat plan vorm krijgt. Er zijn veel zaken voor overleg, zoals hoe vaak hulp bieden, wat doen we met tuinafval, is er een vergoeding en hoe wordt dat geregeld. Denkt u, daar wil wel meer van weten, meld u zich aan via deze mail en wij nemen contact met u op.

Ik hoop dat er voldoende vrijwilligers zich melden zodat we de voorjaarstuinen al kunnen aanpakken bij de huurders die zich bij ons hebben aangemeld.
 

 

Paul Verhoeven, secretaris

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2024

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement