Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Huiswerk   (woensdag 18 maart) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 

Het kereltje is door GuG al vroeg gesignaleerd.
Onverstoorbaar loopt hij in de Hendrik Braamstraat met een vuilniszak en een professionele grijper.  
Bijna twee uur later loopt hij in de Van Halstraat.
Goeie actie, jongen.
Roept GuG met de duim omhoog.  
Hij knikt en gaat verder.
Zelf de peuken en kleine papiertjes verdwijnen in de vuilniszak.
Melvin Janssen, zo stelt hij zich desgevraagd voor.
Van welke school?
Daarginds, wijst hij richting naar IKC de Tichelaar.
Hij heeft van school huiswerk, zegt hij op serieuze toon.
“Maar dit is ook nuttig werk.”  

Mag ik een foto van jou maken, vraagt GuG?
Natuurlijk, zegt Melvin.

“Je heb van mij ook een foto gemaakt met een hoge hoed op. Weet je nog? Bij de kerstviering op school.”

Het gesprek is ten einde.
Melvin ziet onder de ligusterheg een blikje liggen.    
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement