Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Oeverzwaluw  (maandag 27 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Foto IVN Vecht & Plassengebied
 

Het broedgebied van oeverzwaluwen moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen. Het moet een kale zandige of lemige steilewand zijn, waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden. En om de jonge keeltjes te vullen moeten er flink wat muggen of andere insecten rondvliegen.
Een bewoner van de Kommerdijk dacht dat hij in de polder naar schatting zestig nesten van deze beschermde gevleugelde dieren had gezien. Oeps, de oeverzwaluw staat op de Rode Lijst vanwege de duidelijke afname en de geringe verspreiding.

En de Gendtse polder valt ook nog binnen het Natura 2000-gebied dat valt onder de Wet natuurbescherming. Juist op een plek waar K3Delta weer bezig is om het gat deels te dempen.
Projectleider Marten Smits van K3Delta was van het Gendtse verhaal op de hoogte.  Volgens zijn weten zijn er geen nesten bedolven. Uit voorzorg is de aangewezen locatie met rood-wit afzetlint afgezet, zodat in het broedseizoen geen ongelukken kunnen gebeuren.

Het zandwinningbedrijf heeft ruime ervaring met het omgaan van beschermde oeverzwaluwen, zegt hij. Anders gezegd, K3Delta doet er alles aan zodat oeverzwaluwen geen kans krijgen om in hun werkgebieden te nestelen. Oeverkanten worden in principe daarom nooit met een steile wand achtergelaten.

Het gat wordt langs de dijk voor de helft dempt. De bedoeling van Staatsbosbeheer  is dat er straks de Rode Geuzen en Konikpaarden van Haalderen naar Gendt kunnen lopen. Voorlopig wordt er sporadisch grond aangevoerd. Marten Smits verwacht met een fikse slag om de arm, dat K3Delta in het najaar voldoende afgegraven grond heeft om deze klus te kunnen volooien. De overzwaluwen overwinteren in Afrika.

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement