Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
   
 
   
Opening Kersenfeest (vrijdag 28 juni) Terug Vépé
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het hoogtepunt van jullie Kersenfeest? “We kijken er naar uit, dat is natuurlijk de opening.” Een antwoord van een paar dagen geleden. Voór deze harmoniewaardige opening mocht GuG ien het geniep kennismaken met drie vrouwen die dit weekeinde het stralende middelpunt zijn van het Kersenfeest 2019.

De ontmoeting is in een bedrijfshal op het industrieterrein. Vanavond staat de repetitie voor hun presentatie bij de opening op het programma. Tijdens onze ontmoeting is het niet geliek duidelijk dat GuG tegenover het koninklijke kersentrio staat. De ‘aovallende’ leeftijden brengen GuG op een verkeerd spoor. Mellanie is 43 jaar, Annicka 33 jaar en Trudy 30 jaar. Uh, heeft de harmonie hier bewust voor gekozen? Het antwoord is een gulle lach. Waarom niet, zegt de kersenkoningin en AH-medewerkerker Mellanie als tegenvraag. De harmonie heeft deze dames gekozen hebben vanwege de binding en de jarenlange dienstbaarheid van de club, voegt Hanneke Pere aan. Zij begeleidt het kersentrio in de voorbereiding en door alle festiviteiten.

Er is dit jaar nog een bespreekpunt. Het hele kersentrio van Harmonie St. Caecilia Gendt woont niet ien ons durp! De m’jèste zien hier zelfs nie gebore. Trudy woont in Doornenburg. Annicka woont ien Elst. Nog, vult ze aan. “Maar wij krijgen op 1 juli de sleutel van ons huis in Gendt.”

Mellanie heeft een stulpje ien Bemmel. Haar excuus: ze kum uut een puur Gendts nest en is werkzaam bij AH Gendt.

Gendts Caeliliasausje

Tijdens de geheime ontmoeting heerst in de bedrijfshal een  durpse gemoedelijkheid, overgoten met een Gendts Caeliliasausje. Als het over hun lidmaatschap van onze harmonie gé, is het chauvinistische GuG genezen. Als jong blaag waren ze alle drie al lid, met een passie voor het klarinetspelen.

De harmonie heeft iets bijzonders, laten ze zonder ophef weten. Annicka  Reulink: ‘’Voor mij is de harmonie mijn tweede familie.” Trudy Sluiter knikt. “We proberen met ze allen een goed Kersenfeest neer te zetten.”

Mellanie Balk bekent dat ze uut het puur Gendts schutters Van Swaaij-gezin kum. Toch heeft ze 33 jaar geleden voor de harmonie gekozen. Ze wilde klarinet spelen, was haar reden. Nooit spijt van gehad, zegt ze er bij. “De harmonie geeft voor mij nog steeds het gevoel van een warm bad.” Als voorbeeld noemt ze het overlijden van haar opa en erelid van de harmonie Bertus Janssen. “De hele harmonie was op zijn uitvaart aanwezig. Echt mooi.”

Ambassadeur

 Tijdens het Kersenfeest  2019 lopen ze over de braderie en bezoeken veel activiteiten. Als ambassadeur van Harmonie St. Caecilia. En daar zijn ze super trots op, zeggen ze in koor. Hun vereniging kan wel de nodige promotie gebruiken. We komen op een serieus onderwerp. De aanwas van jeugdige muzikanten. Trudy Sluiter weet als bestuurslid jeugdzaken dat werving van jeugdleden voor de harmonie een uitdagende klus is. De harmonie is een kleine vereniging, dat zal niet zo gauw veranderen, zegt ze. Mellanie vult aan. Wat St. Caecilia de jeugd te bieden heeft is muziekles en veel gezelligheid. De 43-jarige Mellanie Balk spreekt als een 43-jarige kersenkoningin. “Kinderen moeten muziek maken leuk vinden. Daar gaat het bij ons om.”

 

 

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse vrienden
 

Zaterdagprogramma
plattegrond

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement