Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
   
VluchtelingenWerk Terug Vépé
 
Wit je nog. Het is 1992, VluchtelingenWerk Gendt laat kleuters van de Mariaschool kennismaken met andere culturen. De kinderen hangen aan de lippen van een Tanzaniaanse vrouw. Zij geeft uitleg over het eten uit haar geboorteland dat ze heeft moeten ontvluchten.

Pionierswerk

Wit je nog, een vluchteling in Gendt was vrij bijzonder. In die tijd was het voor zowel de vluchteling als hulpverlening pionierswerk om kennis te maken met de lokale bevolking.
 
De nieuwe bewoner van toen moest veel meer zelf uitzoeken, zegt Henny Campschroer van Participatiepunt Gendt en vrijwilliger bij ruilwinkel Goed Spul. Na de jongste grote stroom vluchtelingen wonen er in ons dorp naar schatting tussen de dertig en veertig gezinnen en alleenstaanden. Bij Goed Spul zijn ook vluchtelingen actief als vrijwilliger. Allemaal vrouwen.
Goed Spul is, behalve een winkel, ook een ontmoetingsplek voor vrouwen. De ideale ingang om klaar te staan hulp te bieden bij praktische zaken in een huishouding, legt Henny uit. “Ze hebben het gevoel dat er mensen om hun heen staan die hun willen helpen.”
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Naar archief van Wit je nog

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement